Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

2011-04-04

UU - Miejsce Odkrywania Talentów

Uniwersytet Uczniowski

Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2010/ Rokiem Odkrywania Talentów. Wymiernym efektem tej inicjatywy jest stworzenie na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promującej instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie będzie ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Strona ma ułatwić wymianę dobrych praktyk między wszystkimi wyróżnionymi tytułem, pomóc również w dotarciu do nich potencjalnie zainteresowanym uczniom, wraz z ich nauczycielami, lub także rodzicami.

Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Uniwersytet Uczniowski prowadzony przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego otrzymał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów i został wpisany na listę Miejsc Odkrywania Talentów w Poznaniu.
Z przyjemnością przekażemy Państwu wszelkie dodatkowe informacje o projekcie Uniwersytet Uczniowski.Z poważaniem
Anna Młynarczyk
Koordynator Uniwersytetu Uczniowskiego


 

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA