Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

Opis projektu

Uniwersytet Uczniowski

Dlaczego Uniwersytet Uczniowski?

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu ma przyjemność zaprezentować Państwu przedsięwzięcie edukacyjne, „Uniwersytet Uczniowski”.

Uczelnia pragnie stworzyć dla dzieci w wieku 7 – 12 lat przygodę edukacyjną, atrakcyjną w formie
i tematyce. Nadrzędnym celem akcji „Uniwersytet Uczniowski” jest popularyzacja nauki oraz zaspokajanie dziecięcej ciekawości i podsycanie chęci do dalszego odkrywania świata, wraz z pomocą w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Tematów do wykładów będziemy szukać wśród najatrakcyjniejszych dziedzin: psychologii, historii, ekonomi, biologii oraz filozofii.

W murach Uczelni.

Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi pragniemy zapewnić dzieciom zajęcia na najwyższym poziomie. Spotkania „Uniwersytetu Uczniowskiego” poprowadzą Profesorowie akademiccy, uznane autorytety w swoich dziedzinach. Wykłady odbywać się będą w salach wykładowych WSJO, które mieszczą się w budynku uczelni przy ul. Piekary 5. Planujemy, że w pierwszym semestrze odbędzie się osiem takich wykładów. Na spotkania zapraszamy raz w tygodniu w środę, o godzinie 18.00. Obowiązkowe zapisy, dokonywane na stronie www.uniwersytetuczniowski.pl zagwarantują dzieciom miejsce na zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wykład inauguracyjny odbył się 02.04.2008 roku (środa) o godzinie 18:00.

Jesteśmy przekonani, że doświadczeni dydaktycy zapoznają dzieci z reprezentowanymi przez siebie dyscyplinami wiedzy w taki sposób, aby je zafascynować, pobudzić intelektualnie i emocjonalnie. Wszystko to odbędzie się w sposób naukowy, lecz zrozumiały dla młodego odbiorcy. Odpowiedzi na pytania zadawane przez dzieci będą formułowane w taki sposób, aby przez szczegół konkretnego zagadnienia poruszonego przez dziecko zaprezentować daną dziedzinę wiedzy, zaspokoić ciekawość i zachęcić do zadawania kolejnych pytań.

Uczniowie „Uniwersytetu Uczniowskiego” są równorzędnymi i równoprawnymi partnerami intelektualnymi wykładowców, co oczywiście będzie wymagać od wykładowców bardzo specyficznych
i subtelnych zdolności oraz umiejętności interpersonalnych. Umiejętność nawiązywania z dziećmi bliskiego
i pozytywnego kontaktu emocjonalnego; umiejętność przekazywania wiedzy w sposób zarazem prosty, ale bez uproszczeń, atrakcyjny, tak, aby trafić do umysłu słuchaczy.

Słowo, obraz, dźwięk.

Każdorazowe spotkanie z wiedzą na zajęciach „Uniwersytetu Uczniowskiego” pozwoli młodym adeptom nauki na poznanie wiadomości z zakresu omawianych zagadnień, na przyswojenie tych informacji za pomocą nowoczesnych mediów i technik nauczania (poprzez prezentację PowerPoint, filmy, nagrania muzyczne, oraz inne możliwe formy uatrakcyjniające i usprawniające proces dydaktyczny).

Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 2 kwietnia 2008 roku. Zajęcia pierwszej edycji potrwają do końca maja 2008. Projekt „Uniwersytetu Uczniowskiego” jest przewidziany jako działanie długofalowe, non profit, dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem świata nauki. Każdy z uczestników otrzyma legitymację, potwierdzającą status studenta oraz indeks. Dyplom uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet Uczniowski” uzyskają te osoby, które zdobędą zaliczenia z minimum pięciu wykładów.

Ze swojej strony, organizator składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powyższy projekt i działania mające na celu jego popularyzacje.

 

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA