Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

Partner strategiczny Bank Zachodni WBK


Partner strategiczny Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych. Powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Siedziba Banku mieści się we Wrocławiu. Prezesem zarządu Banku od 1 maja 2007 r. jest Mateusz Morawiecki.
Bank Zachodni WBK S.A. należy do największych polskich banków - jego fundusze własne przekraczają 2 miliardy złotych, a aktywa wynoszą 25 miliardów złotych. BZ WBK posiada również swoje udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. Największym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Grupa Allied Irish Banks, posiadająca 70,5 procenta akcji.
Sieć placówek Banku Zachodniego WBK jest zlokalizowana przede wszystkim w zachodniej części kraju oraz w najważniejszych centrach gospodarczych Polski. Bank Zachodni WBK oferuje swoim klientom możliwość korzystania z sieci własnych bankomatów zlokalizowanych przy Oddziałach oraz w wielu, często odwiedzanych lokalizacjach takich jak np. markety i centra handlowe.
Bank Zachodni WBK S.A. jest jednym z pięciu największych w Polsce emitentów kart płatniczych. Ponadto jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej emitentem kart w technologii zbliżeniowej.
Swoim klientom oferuje także dostęp do zgromadzonych pieniędzy poprzez kanały elektroniczne - usługi BZWBK24 i w tej dziedzinie Bank Zachodni WBK jest liderem rynku w zakresie dostępnych usług i poziomu zabezpieczeń.
Dla potrzeb klientów bankowości elektronicznej, wymagających telefonicznej informacji lub pomocy udostępniono nowoczesne centrum komunikacji. Nad komunikacją klientów z Bankiem oraz z arbitrem bankowym ze Związku Banków Polskich czuwa Rzecznik Klienta.
Bank Zachodni WBK zajmuje także wiodąca pozycję w Kraju, w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na finansowanie działalności przedsiębiorstw.
Środki pieniężne zgromadzone w Banku Zachodnim WBK SA są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Więcej informacji dotyczących Banku oraz oferty znajdą Państwo na stronie www.bzwbk.pl
 

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA