Informacje dla wypełniających formularz

  1. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez WSJO w celu niezbędnym do wykonania zadań związanych z działaniami edukacyjnymi pod nazwą Uniwersytet Uczniowski.
  2. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/prawnych podopiecznych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
  3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. WSJO informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa oraz Państwa dzieci/prawnych podopiecznych statutowych obowiązków WSJO.
 
Dane rodzica / opiekuna
Imię
Nazwisko:
Nr telefonu:
e-mail:
Adres zamieszkania: ulica:    nr domu:    nr mieszkania:
kod pocztowy:    miejscowość:   
Dane dziecka / dzieci
Imię
Nazwisko:
Rok urodzenia:
Imię
Nazwisko:
Rok urodzenia:
Imię
Nazwisko:
Rok urodzenia:
Imię
Nazwisko:
Rok urodzenia:

* Oświadczam, że znane mi są cele zbierania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/prawnego podopiecznego i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883) przez WSJO

* Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach WSJO oraz wydarzeniach i akcjach organizowanych lub polecanych przez WSJO drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

* Potwierdzam, że zgłoszone przeze mnie dziecko/dzieci będą przyprowadzane i odbierane z zajęć Uniwersytetu Uczniowskiego przez rodzica/rodziców lub wyznaczonych opiekunów.

* Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję regulamin dziecka/dzieci w Uniwersytecie Uczniowskim.

 

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA