Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

Opis wykładów

Wszystkie wykłady będą się odbywały w salach wykładowych Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego przy ul. Piekary 5, sala P402, IV piętro.

Dlaczego na świecie istnieje tak wiele języków? 

W wykładzie zadamy sobie pytanie o to, jak było na początku, czyli na ile trafna jest opowieść o biblijnej Wieży Babel, Potem spojrzymy na językową mapę świata, szukając na niej języków pokrewnych, należących do tej samej rodziny i powinowatych, podobnych do siebie pod pewnymi względami. Zastanowimy się nad różnicami między mową a pismem oraz nad tym, czy każdy z nas zawsze we wszystkich sytuacjach i we wszystkich regionach Polski mówi tak samo.

Jak opowiada muzyka? 

Spotkanie z uczniami 9.IV zaplanowałam jako inaugurację cyklu "Słucham więc jestem". Posłuchamy kilku utworów i porozmawiamy o tym, co muzyka wyraża, jak muzyka opowiada, czym muzyka wyraża swoją treść... albo wspólnie pomilczymy, jak na prawdziwym koncercie.

Jak można rozmawiać z robotem? 

Człowiek od zawsze tęsknił za możliwością rozmowy z innym inteligentnym gatunkiem. Stwarzał więc roboty, myślące maszyny, próbował rozmawiać z komputerem, na co dowodów dostarcza nam światowa kinematografia. Aż wreszcie skonstruowano program komputerowy, z którym można się porozumiewać, jak z innym człowiekiem. Z takim programem rozmawia się na stronie internetowej za pomocą klawiatury i nazywa się go lingubotem. Lingubot zachowuje się jak człowiek. Posiada osobowość, wiedzę z różnych dziedzin, ma zainteresowania, potrafi symulować nastroje i uczucia. Jeżeli ktoś będzie traktował go niegrzecznie – obrazi się. Może uczyć się nowych pojęć, a także wzbogacać swoje słownictwo. Spotkanie ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących konwersacyjnej sztucznej inteligencji i możliwości technologii lingubotów.

Dlaczego zwierzęta wymierają? 

Od chwili pojawienia się organizmów żywych, t.j. od około 3.6 miliarda lat świat organiczny zmienia się bezustannie. Zmiany zachodzą jednak w tempie dziesiątków i setek tysięcy, a nawet milionów lat. Życie ludzkie jest zatem zbyt krótkie, by dostrzec jakiekolwiek zmiany współczesnych nam organizmów. Wystarczy jednak wskazać na powszechnie znane, a wymarłe przecież Dinozaury, by odrzucić pogląd o niezmienności świata organicznego.
Dwa nierozerwalnie ze sobą związane czynniki kształtowały oblicze tego świata: znikanie jednych i pojawianie się innych gatunków. Obydwa te procesy są na ogół powolne. Zdarzają się jednak okresy nasilonego wymierania gatunków, oraz przyspieszonego odradzania się faun i flor w nowym kształcie. Takie przyspieszone wymierania niejednokrotnie nazywa się katastrofami i przypisuje się im przyczyny poza-ziemskie. Masowe wymierania były rzeczywiście katastroficznymi w sensie znikania wielkiej liczby gatunków z powierzchni Ziemi w krótkim czasie. Mamy jednak na myśli czas geologiczny, a więc setki tysięcy lat, nie dni, czy lata. Pojawianie się roślin i zwierząt, dysponujących cechami doskonalszymi od poprzedników, było znacznie ważniejsze od wymierania. Lądy pozostałyby absolutną pustynią, gdyby nie wyodrębniły się pierwotne rośliny naczyniowe. Jedynie w ślad za roślinami mogły wyjść na ląd zwierzęta, które opanowały następnie również powietrze. Nie zachwycalibyśmy się dzisiaj kwiatami, gdyby w górnej kredzie nie pojawiły się rośliny okryto-zalążkowe. A pojawiły się właśnie wówczas, gdy kończyła się era dinozaurów – najbardziej znanych zwierząt wymarłych.

Dlaczego warto czytać powieści? 

Wykład będzie rodzajem śledztwa w poszukiwaniu powieści. Wspólnie będziemy starali się znaleźć powieść w życiu pojedynczego człowieka i w życiu rozmaitych zbiorowości, w prostych rozmowach codziennych, w wiadomościach gazetowych, w wielkich wydarzeniach historycznych, a także w dziełach literackich. Zastanowimy się również nad tym, co dzieje się w społeczeństwie, które żyje wedle jednej opowieści, co zaś, gdy różne opowieści zaczynają kłócić się ze sobą i gdy dochodzi do narracyjnej wojny. Tak czy owak zaczynamy od założenia, że na początku było nie słowo, lecz powieść.

Dlaczego Polacy są Polakami, Niemcy Niemcami, a Francuzi Francuzami? 

Wykład zmierzać będzie do wyjaśnienia różnic, jakie zachodzą między wspólnotami ludzkimi, określanymi zarówno potocznie jak i w naukach społecznych jako naród i społeczeństwo. Ze szczególnym naciskiem wskazywać będę na czynnik historyczny i (samo)świadomościowy w refleksji nad narodem; na wspólną historię, wspólny (choć nie zawsze!) język, na kulturę, rozumianą jako własna. W tej ostatniej kwestii pojawi się pytanie (i odpowiedź) o kanon kultury narodowej. Kolejne pytanie o ciągłość i zmianę tożsamości narodowej zmierza do refleksji nad tradycją narodową, pojmowaną jako wartość nieciągła.
Kulturowa, a więc konstruktywistyczna „teoria narodu”, przedstawiona zostanie na tle innych „teorii narodu”: biologicznej choćby i politycznej.
Wiodący nurt tej części wykładu stanowi teza, że nie sposób mówić o jednej słusznej, naukowej „teorii narodu”, choćby dlatego, że prawo do jej stanowienia przypisuje sobie kilka dyscyplin: socjologia, nauki polityczne, antropologia kulturowa, no i nauki historyczne.
Korzenie „teorii” narodu polskiego (szlacheckiego, chłopskiego) przedstawione zostaną w opozycji do „teorii” narodu niemieckiego (mieszczańskiego); w tej właśnie (polsko-niemieckiej) konstelacji rozważona będzie narodotwórcza rola państwa i państwotwórcza rola narodu. Wymienione kwestie i pytania odnajdą się w samym wykładzie oczywiście „w konwencji uczniowskiej”.

Skąd się wziął strach? 

Tematem naszej rozmowy będzie strach i jego biologiczne korzenie oraz blisko z nim związany lęk. Będziemy rozważać pod wpływem czego te emocje w nas powstają, jaką pełnią rolę w naszej psychice, jak je przeżywamy w zależności od wieku i sytuacji oraz jakie wywołują skutki. Powiemy sobie o różnych przeżyciach lękowych, własnych i cudzych, zarówno na jawie, jak i w marzeniach sennych. Będziemy rozmawiać o tym, jak można swoje lęki „oswoić”, żeby nie obniżały radości życia, a także jak pomagać innym kiedy ogarnie ich lęk. Z ciekawością oczekuję naszego spotkania i cieszę się na nie.

Od fizyki do techniki 

Spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu kilku ciekawych eksperymentów fizycznych i dyskusji towarzyszących im zjawisk. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie związku między prostym zjawiskiem (prawem) fizycznym a możliwością jego zastosowania w technice i życiu codziennym.

Dlaczego warto czytać powieści 

Wykład będzie rodzajem śledztwa w poszukiwaniu powieści. Wspólnie będziemy starali się znaleźć powieść w życiu pojedynczego człowieka i w życiu rozmaitych zbiorowości, w prostych rozmowach codziennych, w wiadomościach gazetowych, w wielkich wydarzeniach historycznych, a także w dziełach literackich. Zastanowimy się również nad tym, co dzieje się w społeczeństwie, które żyje wedle jednej opowieści, co zaś, gdy różne opowieści zaczynają kłócić się ze sobą i gdy dochodzi do narracyjnej wojny. Tak czy owak zaczynamy od założenia, że na początku było nie słowo, lecz powieść.

Hieroglify – egipski świat w obrazach 

Dlaczego hieroglify były pismem mędrców ?
Czy można pisać w czterech kierunkach naraz ?
Ile zależy od kształtu ogona wróbla ? 
Jak podpisywał się tutanchamon ?
a także
jak napisać swoje imię hieroglifami ?
 
na te pytania (i kilka innych) 6 czerwca odpowie dr Andrzej Ćwiek, demonstrując - teoretycznie i praktycznie - wyższość staroegipskiego systemu pisma nad dzisiejszymi alfabetami...

Kto wygra? Laser kontra inne źródła światła 

Krótka informacja o tym czym różni się laser od klasycznych źródeł światła. Na czym polega fenomen światła laserowego które zachwyciło i nadal zachwyca nie tylko fizyków ? W jakich zastosowaniach laser przewyższa inne źródła światła i dlaczego w niektórych jest niezastąpiony? Jaką przyszłość można przewidzieć dla laserów? Czy laser może być bronią? W jaki sposób informatycy wykorzystują laser? 

Od pola do stołu 

Pragnę młodym słuchaczom przedstawić złożoną problematykę związaną z produkcą żywności - jej głównym producentem jakim jest rolnictwo,warunkami produkcji, jej wpływem na środowisko,zagrożeniami dla jej jakości, przetwórstwem i uszlachetnianiem płodów rolnych (przemysłem rolno-spożywczym), dystrybucją i handlem żywnością oraz jej wpływem na zdrowie człowieka (konsumenta).

Gdzie pieprz rośnie, gdzie pachnie wanilia… 

Dlaczego na różnych kontynentach ludzie mówią niekiedy tym samym językiem?
 
Będzie to wykład o odkrywcach, kolonizatorach i innych okolicznościach, 
które sprawiły, że język francuski, hiszpański, angielski czy portugalski 
trafiły do bardzo oddalonych od siebie zakątków świata. Wraz z 
podróżnikami wędrował język, podróżowały też drogie kamienie, rośliny i 
zwierzęta. Idąc tropem języka wyśledzimy szlak wędrówki rzeczy, których u 
nas natura pierwotnie nie zaplanowała…

Matrioszka – lalka w lalce. 

Matrioszka – lalka w lalce czyli o tym, jak w Rosji w XIX wieku, w pracowni zabawek A. Mamontowa powstała pierwsza drewniana figurka, w której wnętrzu znajdowała się niespodzianka (kilka lub nawet kilkanaście zmniejszających się lalek). Choć rodowód Matrioszki wywodzi się z Japonii , został ona uznana na całym świecie jako symbol Rosyjskiej sztuki ludowej.

Skuteczna nauka języka obcego 

 
TRENING CZYNI MISTRZA… ZMĘCZONYM.
Czyli krótka opowiastka o tym, jak uczyć oraz uczyć się języków obcych.
 Wykład będzie miał charakter interaktywnej i pełnej życia pogadanki na temat skutecznych sposobów nauczania i uczenia się języków, połączonej z praktycznym opanowaniem przez dzieci krótkiej scenki w języku włoskim.

Kilka słów na temat historii pieniądza 

W trakcie wykładu „Kilka słów na temat historii pieniądza” powiemy Wam, skąd się wzięły pieniądze i jak radzili sobie ludzie zanim one powstały. Odpowiemy na pytanie, czym były płacidła oraz jak produkowano pierwsze monety. Dowiecie się gdzie po raz pierwszy pojawiły się banknoty, a także jak za zakupy płacimy dzisiaj. Dodatkowo mamy dla Was wiele ciekawostek dotyczących pieniędzy, które na pewno Was zainteresują.

Wiedza o mediach 

Jak założyć gazetę? Jak działa gazeta?
Jak uruchomić radiostację i jak ona działa?
Jak i z czego finansowane są media?
Jak i dlaczego media budują określoną wizję świata? 
Dlaczego podstawową formą działalności mediów masowego komunikowania jest działalność informacyjna?
Krótka historia i rozwój mediów od pierwszych prób tworzenia pisma i liczb, aż po wszechstronność telefonu komórkowego.
Co to jest komunikacja społeczna? Rola mediów w komunikacji społecznej.
 

Lalki japońskie 

Wszyscy od dawna wiedza, że dzieci najbardziej lubią się bawić, a do zabawy najlepiej nadają się zabawki. Jak bawią się dzieci na świecie? Jak bawią się japońskie dzieci? Czy w Japonii też są lalki? Oto pytania, na które odpowie nam wykład poświęcony lalkom japońskim.

Dlaczego warto czytać wiersze? 

Czym poezja różni się od prozy? Co łatwiej, a co trudniej czytać? Jak czerpać przyjemność z czytania wierszy? Komu są potrzebne rymy? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas naszego spotkania. Postaramy się też napisać wiersz, Może odkryjemy liczne talenty poetyckie?

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai – czyli co czytają dzieci w Szwecji 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie cechy powinien mieć dobry detektyw? Czego potrzebuje do swojej pracy? Lasse i Maja, bohaterowie niezwykle w Szwecji popularnej serii detektywistycznej, potrafią wyjaśnić nawet najbardziej zagadkowe zdarzenia w miasteczku Valleby. Kto porwał chińskiego jamnika jabłkowego wartego fortunę? Kto kradnie diamenty ze sklepu jubilerskiego Muhammeda Karata? Kim jest tajemniczy kieszonkowiec grasujący w cyrku Splendido? Czy to przypadek, że napady na Café Marcepan zdarzają się zawsze, gdy kasa jest pełna?

Podczas wykładu będziecie mieli okazję spróbować własnych sił i przekonać się, czy bylibyście dobrymi detektywami.

A kogo zaintrygują detektywistyczne zagadki i ciekaw będzie ich rozwiązania – może sięgnąć do kilku dostępnych już po polsku tytułów.

Liczymy na palcach do ... 

Dokładnie nie wiadomo, kiedy człowiek zaczął liczyć. Wiadomo jednak, że był taki czas, kiedy nie potrafił tego robić. Człowiek prehistoryczny dostrzegał wyraźną różnicę między jednością, parą i wielością. Wynalazek liczb wynikał z konieczności liczenia np. ilości owiec, żołnierzy. Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym środkiem pomocniczym do liczenia była i jest ludzka ręka. Do ilu można policzyć na palcach jednej ręki - do 5? do 12? 99? a może do ... Odpowiedź uzyskacie na wykładzie.

„5-10-15. Dzieci i świat” 

Dzieci na świecie żyją w różnych warunkach. Bogactwo lub bieda ich rodziców, a także przyjaźń lub niechęć, z jaką się spotykają sprawiają, że rzeczywistością dla nich stają się bajkowe opowieści – o królewnie Śnieżce, sierotce Marysi, czy Ołowianym Żołnierzyku.

Na co dzieciom bajki? 

Na wykładzie porozmawiamy o elementach bajkowego i baśniowego świata, poszukamy źródeł bajek, zastanowimy się, co dają nam bajki. Przyjrzymy się znanym bajkowym postaciom i poszukamy ich korzeni. A potem powędrujemy szlakiem bajek i baśni po mapie świata. Zobaczymy, czym różnią się bajki orientalne od bajek europejskich. Posłuchajcie, o czym mówi bajka...

Klikając na poniższe linki dowiecie się więcej na temat bajek:
http://www.qlturka.pl/
http://www.ryms.pl/
http://www.bromba.pl/

Fotografia i fotografowanie 

Jak zrobić dobre zdjęcie? Jak się obsługuje aparat fotograficzny?
Tego dowiecie się podczas wykładu na temat fotografii, przeprowadzonego z okazji obchodzonej w tym roku, na całym świecie 170 rocznicy wynalezienia fotografii.

Od kamyczków do wielkiego nic. 

Na wykładach 17 i 18 listopada, które poprowadzi Pani dr Iwona Iwaszkiewicz Kostka, zapoznamy się z historią liczb i dowiemy się, dlaczego i jak ludzie "wymyślili" zero.

Rosyjskie instrumenty muzyczne 

Jak sam temat wykładu wskazuje, te zajęcia przybliżą Studentom zagadnienia związane z rosyjskimi instrumentami muzycznymi. Ale nie będzie to zwykły wykład... dzięki Pani dr Annie Żebrowskiej będzie można posłuchać jakie dźwięki wydaje bałałajka, domra, gusli czy rożek. Serdecznie zapraszamy dnia 8 grudnia do świata instrumentów muzycznych!

Bank Zachodni WBK 

Wykład przeprowadzony przez przedstawiciela Partnera Strategicznego Uniwersytetu Uczniowskiego - Bank Zachodni WBK. Na zajęciach młodzi studenci dowiedzą się jak rozpoznać czy banknot jest prawdziwy a także usłyszą kilka słów o płaceniu kartą oraz o tym jak bezpiecznie posługiwać się pieniędzmi.
Serdecznie zapraszamy.

Wyrażenia idiomatyczne, czyli z czym to się je? 

Wykład będzie miał charakter interaktywnej pogadanki na temat wyrażeń idiomatycznych, połączonej z krótką prezentacją dotyczącą sposobów ich rozpoznawania oraz kontekstów, w jakich bywają one stosowane.

Jak działa telefonia komórkowa? 

Wykład odbędzie się dnia 23 lutego 2010 roku. Poprowadzi go dr Arkadiusz Wiśniewski.
Na tym wykładzie studenci uzyskają odpowiedzi na poniższe pytania:
Telefonia komórkowa - co to jest i do czego nam służy?
Jak wygląda budowa sieci telefonii komórkowej?
Skąd telefon komórkowy wie, że ma dzwonić?
Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego?

Zapraszamy!

Co wiemy o naszych drzewach leśnych? 

Na wykładzie, dr inż. Paweł Rutkowski postara się odpowiedzieć wraz ze studentami na następujące pytania:

1. Jakie gatunki drzew możemy spotkać najczęściej w naszych lasach?
2.Jak je rozpoznać?
3. W jakich warunkach rosną?
4. Jak policzyć ile mają lat?
5. Jak zmierzyć ich wysokość?
6. Do czego są wykorzystywane?
7. Czy drzewa mogą się nie lubić?

Będzie to pierwszy wykład w V semestrze :-) Zapraszamy!

Każdy może być artystą? 

Drodzy Studenci,

Tym razem zapraszam Was do krainy sztuki. Zastanowimy się, dlaczego i w jakim celu od wieków ludzie tworzą sztukę. Zobaczymy, jak zmieniało się podejście do sztuki i do artystów. Zastanowimy się, kim jest artysta i jakimi narzędziami potrafi się posługiwać. Dowiemy się, po co powstają muzea i czemu służą wystawy, a także, jaka jest różnica między oryginałem, kopią, falsyfikatem i reprodukcją. Na koniec zobaczymy, kto i po co domalował Giocondzie wąsy i zwiedzimy grotę w Lascaux. Gościem specjalnym wykładu będzie malujący student UU. Zapraszamy !

A to przydatne linki:

http://www.poissonrouge.com/artgallery/index.htm

http://www.usborne-quicklinks.com/

http://pagesperso-orange.fr/jjblain/cbfiches02/a24expressions/expressions.htm

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/1653/

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/sztuka/

http://www.lascaux.culture.fr/#/en/00.xml

Kwiaty Kraju Kwitnacej Wiśni 

Japonia nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni, ale niewiele osób wie, dlaczego tak jest. Niniejszy wykład odpowiada na to pytanie a jednocześnie przybliża kwiaty, które są dla mieszkańców Japonii niezwykle ważne. Na zakończenie wykładów przyjrzymy się jak powstaje ikebana, tradycyjna japońska kompozycja kwiatowa.
Wykład poprowadzi Pani dr Monika Tsuda.

Zapraszamy!

Automatyczny kasjer, czy coś więcej? 

Automatyczny kasjer? A może coś więcej?

Na temat bankomatu i tajemnic jakie skrywa, będzie opowiadał nam prelegent Banku Zachodniego WBK - Partnera Strategicznego Uniwersytetu Uczniowskiego. Dowiemy się jaka jest historia tego urządzenia, jak z niego korzystać w bezpieczny sposób oraz gdzie lepiej płacić kartą a gdzie gotówką.

Zapraszamy 17 marca!

O synonimach, antonimach i homonimach. 

Wykład będzie miał charakter interaktywnej pogadanki połączonej z ćwiczeniami dotyczącymi rozpoznawania synonimów, antonimów i homonimów.

Wykład poprowadzi Pan dr Sławomir Braun - ZAPRASZAMY 24 MARCA 2010!

Linnea w ogrodzie 

Malarstwo Claude’a Moneta i przyroda to dwie pasje Linnei – dziewczynki, wraz z którą odkrywać będziemy tajniki malarstwa impresjonistycznego oraz piękno ogrodów. Zobaczymy, że za każdym dziełem sztuki kryje się człowiek, a jego życie oraz miejsca, w których tworzył, mogą stać się inspiracją do fascynującej podróży. Dowiecie się zatem nie tylko, dlaczego Moneta nazywano impresjonistą, ale też ile miał dzieci i gdzie mieszkał. Linnea nauczy nas również dostrzegać otaczającą przyrodę – tu, w mieście – i zachęci nas do wielu ciekawych obserwacji, zabaw i zajęć.

Wykład wraz z prezentacją multimedialną oparty jest na książkach Christiny Björk i Leny Anderson „Linnea w ogrodzie Moneta” oraz „Rok z Linneą”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Zakamarki. Więcej na www.zakamarki.pl

W trakcie i po spotkaniu w sąsiedniej sali będzie możliwość obejrzenia i zakupu tych dwóch książek, a także innych szwedzkich książek dla dzieci Wydawnictwa Zakamarki, m.in. kolejnych części Biura Detektywistycznego Lassego i Mai, które były tematem zeszłorocznych wykładów oraz książek Astrid Lindgren. Specjalne ceny dla słuchaczy Uniwersytetu Uczniowskiego.

Podróż do Afryki za jeden uśmiech. 

Wykład zostanie zorganizowany dzięki uprzejmości Akademickiego Koła Misjologicznego.

Na wykładzie dzieci dowiedzą się, kto może zostać misjonarzem i na czym polega praca na misjach. Będą mogły podziwiać afrykańskie krajobrazy Wysp Zielonego Przylądka i Etiopii. Poznają drogę jaką przebywa kawa z etiopskich plantacji do naszych kubków. Przede wszystkim chcemy, żeby studenci UU potrafili docenić bogactwo kryjące się w inności mieszkańców Czarnego Lądu. Pragniemy przekazać szacunek dla innego stylu życia. Nasi młodzi słuchacze będą mogli przymierzyć stroje z różnych zakątków świata oraz posłuchać muzyki z Wysp Zielonego Przylądka. Wykład zostanie zilustrowany zdjęciami naszego autorstwa. Podpowiemy, jak mieszkając w Polsce, mogą pomóc swoim kolegom z Afryki.

Na wykład zaprasza Akademickie Koło Misjologiczne, reprezentowane przez Katarzynę Stejakowską, Aleksandrę Kropińską, Aleksandrę Wojdyła.

Zapraszamy 21 kwietnia 2010

Internet - przyjaciel czy wróg? 

Internet to niesamowite narzędzie, które pomaga człowiekowi poznawać świat, uczyć się i zawierać znajomości. Jednak czasem bywa groźny, dlatego trzeba wiedzieć jak się nim posługiwać bezpiecznie. Na wykładzie porozmawiamy o tym, skąd się wziął Internet i kto go wymyślił. Zastanowimy się, jak mądrze wykorzystać go do nauki, pracy i zabawy.

Czym jest magia kina? 

Tematem spotkania będzie próba odpowiedzi na szeroko pojmowane pytanie: czym jest magia kina? Czy kino jest tylko wynalazkiem technicznym, czy może czymś więcej? Czym jest iluzja?
Trochę historii: kto wynalazł kino i jak to się wszystko zaczęło? Jak będzie wyglądało kino przyszłości? Dlaczego chodzimy do kina?

Od „Radio Gaga” do Lady Gaga – surfując w czasie po falach eteru 

Każdy z nas wie czym jest radio, przynajmniej teoretycznie. Co jednak kryje się za głosem, dźwiękiem i muzyką płynącymi z radioodbiornika? Oczywiście opowiem o ludziach, studiu radiowym, mikrofonie i słynnej czerwonej lampce. Zabiorę Was, drodzy Słuchacze, w krótką podróż w czasie by sprawdzić jak radio zmieniło się od czasów, o których śpiewał Freddie Mercury do współczesności – kiedy jest w nim więcej ‘Gaga’ niż ‘Radio’. Cóż to znaczy w praktyce; dlaczego słuchamy wciąż radia, mając do dyspozycji telewizję i Internet; dlaczego warto go słuchać i co można w nim odnaleźć – na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas spotkania w ramach cyklu Uniwersytet Uczniowski.

Zapraszam – Błażej Oczkowski

"Gdzie diabeł nie może tam...reportera pośle, czyli o pracy reportera w telewizji." 

Celem zajęć jest odpowiedzenie na pytanie : co jest głównym zadaniem reportera w telewizji? Co to jest informacja i jak się ją przekazuje? Będziemy rozmawiać o tym, o czym warto informować, co jest interesujące dla reportera i jak zrobić to żeby było jeszcze ciekawsze na ekranie dla widza. Wreszcie zobaczymy jak pracuje reporter - o której wstaje i o której kładzie się spać? Czy może się stresować i czy każdy może zostać dziennikarzem? Dużo pytań i dużo odpowiedzi, ale nie może być inaczej na zajęciach o dziennikarstwie telewizyjnym.

„Czy książkę można czytać uszami”? 

Istnieje wiele rodzajów książek: do nauki, do kolorowania, do śpiewania, do oglądania itp. W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się książki do słuchania. Czy spotkałeś już takie książki? Czy zastępują one książki do czytania? Do kogo są one adresowane? Na te pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na naszym spotkaniu.  

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA